Kvalitet & Miljö

Takbyrån har valt att enbart samarbeta med svenska tillverkare av tätskikt och isolering. Därför kan vi erbjuda välbeprövade produkter och system som är anpassade till vårt nordiska klimat. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och väljer därför att samarbeta med företag som har kvalitetssäkringssystem och miljöledningssystem. Vi använder enbart typgodkända system i våra entreprenader.

Kvalitet och livslängd för tätskikt grundas på: 

  • Rätt material.

  • Rätt utförande av arbete.

  • Rätt skötsel.

Takbyrån har redovisad kvalitetspolicy och miljöpolicy – för oss är detta prioriterade frågor.
Vi styr vår verksamhet enligt en kvalitetsplan som innehåller rutiner för bland annat inköp, materialkontroll, förbesiktning av arbetsplatsen, instruktioner till montör och reklamationer.

Våra takmontörer utbildas fortlöpande och är certifierade att utföra heta arbeten. Montörscertifikat är utfärdade av respektive tätskiktsleverantör.


Garantier

Takbyrån är partner till Icopal och arbetar enbart med P-märkta produkter. Våra takmontörer är utbildade och certifierade av våra materialleverantörer och utför alltid arbetet enligt deras anvisningar.

Självfallet får du marknadens bästa produkt- och materialgarantier på alla våra takarbeten. Takbyråns entreprenader omfattas av 10 + 5 års total trygghet då vi samverkar med Tätskiktsgarantier i Norden och ger dig Icopals Fullgörandegaranti.

Genom vårt samarbete med Tätskiktsgarantier i Norden kan vi erbjuda ett unikt trygghetspaket som utöver vår tvååriga byggaranti ger en åttaårig ansvarsutfästelse – totalt minst 10 års garanterat tätt tak. Utöver det ingår dessutom 5 års materialgaranti. 

Fullgörandegarantin innebär att Icopal övertar ansvaret för entreprenadens genomförande, inklusive besiktningar och garantier, om något oförutsett skulle hända under arbetets gång. Och det bästa av allt är kanske att våra garantier alltid ingår i priset.

Materialgaranti PVC-duk
För PVC-duk kan Takbyrån som auktoriserad takentreprenör kostnadsfritt erbjuda en 15-årig materialgaranti. Tryggare tak går inte att få.